Publicaties

Boeken

Praktijkboek Intervisie
3e druk – 2021
Kaartspel met 75
helpende vragen – tweetalig – 2016
Intervision
Engelse versie – 2016

 

Intervízió
Hongaarse versie – 2021
  • Praktijkboek Intervisie – met dit boek kunt u direct aan de slag. Het gaat in op het proces van intervisie, leren bij intervisie en kwaliteitsbepalende voorwaarden. Er zijn 27 intervisiemethoden uitgewerkt.
  • Kaartspel met 75 helpende vragen – dit spel voorziet in de behoefte van mensen aan helpende vragen tijdens gesprekken. Het is een hulpmiddel bij intervisie, coaching, supervisie, mediation, brainstormsessies en werkoverleg.
  • Intervision – Engelse versie – dit is een beknopte versie van het Praktijkboek Intervisie met de top 10 van de meest gebruikte intervisiemethoden. Het is bedoeld voor de internationale markt en voor internationale bedrijven.
  • Intervízió – dit is een vertaling van het Engelstalige boek voor toepassing binnen Hongaarse bedrijven en organisaties.

Artikelen

Onderzoeken

In 2020 is een onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van intervisie voor professionals in de uitoefening van hun beroep, waarbij is ingegaan op de diepgang, de vertaling naar een nieuwe handelswijze en randvoorwaarden voor een succesvolle intervisie. Het onderzoeksverslag treft u hier aan.