Een vraagstuk terugbrengen tot hanteerbare proporties en stapsgewijs veranderen”

Meaning, Manage, Business

MMB staat voor Meaning, Manage, Business; het zijn de elementen die er toe doen in mijn werk.

  • Meaning staat voor de waarde, de betekenis die een organisatie heeft voor de mensen: voor de klanten, voor de mensen die er werken en voor de maatschappij. Het (mijn) doel reikt altijd verder dan productie- en winstcijfers.
  • Manage gaat over het stimuleren en aansturen van mensen, teams en organisaties, zodat gewenste resultaten worden bereikt.
  • Business:  (potentiële) activiteiten van een organisatie/bedrijf waarin groei en ontwikkeling van producten en diensten centraal staat. De aandacht voor de markt en de klant staat voorop.

Deze elementen hebben direct betrekking op de diensten die ik aanbied op gebied van intervisie en interim bestuur waarbij mijn focus ligt op de volgende drie overtuigingen:

MENSEN

Een organisatie is succesvol als de mensen die daar werken geïnspireerd bezig zijn.

Mijn inzet is altijd gericht op het motiveren en helpen van organisaties en mensen om het zelf te doen: zelf problemen aan te pakken, oplossingen te zoeken en vernieuwingen door te voeren. Het gaat om de zelfstandigheid van mensen; ik ben wars van het creëren van afhankelijkheid.  

IJSBERG

In een opdracht ga ik niet zo maar niet af op wat zich aandient, maar kijk dieper en ga grondig te werk.

Met uw organisatie spreken over de keuzen die zijn en worden gemaakt. Dan komt de onderste ijsschots boven drijven.  

LICHT

Soms sta ik voor opdrachten die zo complex zijn dat een oplossing niet zomaar is te vinden. Dan helpt het om het probleem zo uiteen te rafelen dat het weer hanteerbaar wordt.

Het probleem wordt lichter en wordt teruggebracht tot werkbare afmetingen. Pas dan kan op de vraag: ‘wat kunnen wij eraan doen?’ een antwoord worden gegeven.