MMBManagement BV | Focus

Advies, project- en interimmanagement

 

Centraal staat het maken van verbindingen tussen het strategische (conceptuele) niveau van visie en doelstellingen met het operationele (concrete) niveau van de uitvoering.

China activiteiten
coaching

 

Fascinatie voor China vanaf het eerste bezoek in 2003. Sindsdien is een uitgebreid netwerk opgebouwd van Chinese bedrijven, overheden en wetenschappelijke instituten.

Intervisie

 

Door reflectie op het eigen handelen ontstaat inzicht in het eigen functioneren. Nieuwe vragen voor professionele ontwikkeling kunnen worden geformuleerd.