Programma Besturen onder druk

Besturen onder druk


Besturen onder druk is een initiatief van ervaren organisatieadviseurs die focussen op besturen in Nederland en vooral op de druk die bestuurders ervaren in hun rol. Wij streven naar een dieper begrip van de rol van bestuurders en entameren wetenschappelijk onderzoek over de praktijk van het besturen onder druk nader willen onderzoeken en bespreken.

In de afgelopen periode zijn negen bijeenkomsten georganiseerd met prominente bestuurders (L. Gunning, D. Terpstra, P. Wakkie, F. Cremers, J. Hommen, J. Sap, B. Wientjes, G. Zalm en C. Zuiderwijk) die de druk en dilemma’s die zij bestuurders ervaren aan medebestuurders voor te leggen. komen. In totaal namen bijna 500 bestuurders deel aan de bijeenkomsten.

Voor de periode 2022 – 2026 zijn wij bezig met het voorbereiden van nieuwe bijeenkomsten. Zie verder: www.beyondconsultancy.nl.

Besturen onder druk