Intervisie

Intervisie heeft tot doel inzicht te krijgen in het eigen professioneel handelen door in een kleine groep te reflecteren op een vraagstuk vanuit het werk. Dat gebeurt met de hulp van een intervisiemethode.

Steeds meer professionals maken gebruik van intervisie voor het vergroten van hun kennis en vaardigheden op hun vakgebied. Dat intervisie ook een uitstekend instrument is voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling is minder bekend.

In 2013 schreef ik met Inez Kohlmann het Praktijkboek Intervisie www.vakmedianet.nl Hierin laten wij zien dat persoonlijke en professionele groei onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Eind november 2016 zal er een Engelstalige uitgave verschijnen.

Vanuit onze ervaring kunnen wij intervisie implementeren binnen uw organisatie, geven wij trainingen in het toepassen van intervisiemethoden en verzorgen zijn (in company) de opleiding Facilitator Intervisie. 


Zie hiervoor www.praktijkintervisie.nl