Organisatie ontwikkeling
Management ontwikkeling
Beyond Consultancy
Interim-management
Onderwijsinnovatie

Onderwijsinnovatie

Onderwijs en de noodzaak van innovatie – zonder vernieuwing geen vooruitgang

Het onderwijs kampt nog altijd met het trauma van de vernieuwingsoperaties die politiek Den Haag in het verleden heeft geïnitieerd. Tegelijkertijd wordt de roep om innovatie in het onderwijs steeds luider. In de top van onderwijsorganisaties groeit het besef dat voortdurend aanpassen aan de veranderende omgeving noodzakelijk is.

In een samenwerking met Beyond Consultancy en PBF bundelen wij de krachten om bij te dragen aan het effectief vernieuwen van onderwijsorganisaties.

Gebruik de ideeën en het potentieel voor vernieuwing
Het potentieel voor vernieuwing is in iedere organisatie aanwezig. En ideeën zijn er vaak genoeg. In het onderwijs is dat niet anders. De kunst is om het potentieel en de expertise van professionals te ontsluiten en te mobiliseren. En ideeën te vertalen naar acties. De opgave is: innoveren met effect. En daar hebben wij verstand van.

Wilt u als bestuurder of directeur van een onderwijsinstelling:

Wij horen graag wat uw vraag is en denken dan mee over een mogelijke aanpak voor effectief innoveren. Bel met Peter van Eijk (06 51 59 87 55) of Monique Bellersen (06 53 64 22 07).